"sexy woman" — Słownik kolokacji angielskich

sexy woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): seksowna kobieta
  1. sexy przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And she couldn't help thinking of those sexy women she'd seen come on to him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo