"sewn together" — Słownik kolokacji angielskich

sewn together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zszyty
  1. sew czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They both dropped to the ground as though sewn together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo