"settlement money" — Słownik kolokacji angielskich

settlement money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porozumienie pieniądze
  1. settlement rzeczownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Officials said some of the settlement money might be used for this program.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo