"serve women" — Słownik kolokacji angielskich

serve women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obsłuż kobiety
  1. serve czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    The survey suggests that the travel industry, especially the hotel business, needs to pay more attention to serving women.

    Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!