"serve with milk" — Słownik kolokacji angielskich

serve with milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj z mlekiem
  1. serve czasownik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Corn flakes are a breakfast cereal normally served with milk.

    Podobne kolokacje: