"serve pizza" — Słownik kolokacji angielskich

serve pizza kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj pizzę
  1. serve czasownik + pizza rzeczownik
    Silna kolokacja

    They served pizza for lunch, which is usually my favorite.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo