"serve companies" — Słownik kolokacji angielskich

serve companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pracuj dla spółek
  1. serve czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    The British company's current emphasis is on developing ways to serve multinational companies that need international voice and data communications.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo