Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"serious impediment" — Słownik kolokacji angielskich

serious impediment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważna przeszkoda
  1. serious przymiotnik + impediment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Most registered religious groups reported no serious legal impediments to their activities during the reporting period.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo