"serious affair" — Słownik kolokacji angielskich

serious affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważne wydarzenie
  1. serious przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It must be a serious affair if she's trying to read his books.

powered by  eTutor logo