"sentient entity" — Słownik kolokacji angielskich

sentient entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czująca jednostka
  1. sentient przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ring appears to have a fully sentient entity named Volthoom, able to talk to and advise the user as to various courses of action.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo