"sent straight" — Słownik kolokacji angielskich

sent straight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany prosto
  1. send czasownik + straight przysłówek
    Luźna kolokacja

    And a thought came to me, sent straight from the god.

    Podobne kolokacje: