"sensuous woman" — Słownik kolokacji angielskich

sensuous woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta działająca na zmysły
  1. sensuous przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She has also been described as the most sensuous woman alive.

    Podobne kolokacje: