"senior star" — Słownik kolokacji angielskich

senior star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starsza gwiazda
  1. senior przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So, the Mets lost their co-captains and senior stars within one week after suffering no serious injuries for the first six weeks of the season.

    Podobne kolokacje: