"senior correspondent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starszy korespondent
  1. senior przymiotnik + correspondent rzeczownik
    Silna kolokacja

    In the early 1980s she became the Post's senior political correspondent.

powered by  eTutor logo