"send several companies" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: company is sent
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kilka spółek
  1. send czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Getting back to work has sent many companies along similar paths.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo