PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send remittances" — Słownik kolokacji angielskich

send remittances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij przekazy
  1. send czasownik + remittance rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Immediately before the 2008 financial crisis there were an estimated 1.5 million foreign workers sending remittances back to Tajikistan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo