"send one's thanks" — Słownik kolokacji angielskich

send one's thanks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysyłać czyjś podziękowania
  1. send czasownik + thanks rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We shall not expect you but send our thanks for your offer.

    Podobne kolokacje: