"send legislation" — Słownik kolokacji angielskich

send legislation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij ustawodawstwo
  1. send czasownik + legislation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I know that we will be sending proposed legislation to the Hill.

    Podobne kolokacje: