"send blood" — Słownik kolokacji angielskich

send blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij krew
  1. send czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Distress at that uncontrollable response sent blood rushing to her face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo