"send assistance" — Słownik kolokacji angielskich

send assistance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij pomoc
  1. send czasownik + assistance rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Furthermore, the member states agreed to send military assistance to any government threatened by unrest.

    Podobne kolokacje: