ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send aircraft" — Słownik kolokacji angielskich

send aircraft kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij samolot
  1. send czasownik + aircraft rzeczownik
    Silna kolokacja

    Each party sent several aircraft to back their side in the conflict.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo