KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"sell to companies" — Słownik kolokacji angielskich

sell to companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj spółkom
  1. sell czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It gets the money to do that by selling tax losses to other British companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo