Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"sell packages" — Słownik kolokacji angielskich

sell packages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj paczki
  1. sell czasownik + package rzeczownik
    Silna kolokacja

    Cartan also sells packages with accommodations, tickets and air fare.

powered by  eTutor logo