"sell one's company" — Słownik kolokacji angielskich

sell one's company kolokacja
Popularniejsza odmiana: sell the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedawać czyjś spółka
  1. sell czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Despite the growth, the board decided to sell the company.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo