"sell milk" — Słownik kolokacji angielskich

sell milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj mleko
  1. sell czasownik + milk rzeczownik
    Silna kolokacja

    Since they are very poor, Nello has to help his grandfather by selling milk.

    Podobne kolokacje: