"sell in companies" — Słownik kolokacji angielskich

sell in companies kolokacja
Popularniejsza odmiana: sell in the company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj w spółkach
  1. sell czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His parents sold their stock in the company for over $60 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo