"sell for money" — Słownik kolokacji angielskich

sell for money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj się dla pieniędzy
  1. sell czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was the kind of stuff I put on paper and sell for money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo