"self-aware entity" — Słownik kolokacji angielskich

self-aware entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samokrytyczna jednostka
  1. self-aware przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You must be a self-aware entity.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo