"seize prisoners" — Słownik kolokacji angielskich

seize prisoners kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrzymaj więźniów
  1. seize czasownik + prisoner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They spread about destruction, taking loot and herds of cattle, seizing prisoners and taking fortresses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo