"seek several money" — Słownik kolokacji angielskich

seek several money kolokacja
Popularniejsza odmiana: seek money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukać kilka pieniądze
  1. seek czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They did not even seek money from the state and instead turned to the county.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo