"seek money" — Słownik kolokacji angielskich

seek money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabiegaj o pieniądze
  1. seek czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The county is said to be seeking more money from the state.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo