"see a therapist" — Słownik kolokacji angielskich

see a therapist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zobacz terapeuta
  1. see czasownik + therapist rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Whatever the problem, maybe it's time to see a physical therapist.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo