"securities analyst" — Słownik kolokacji angielskich

securities analyst kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): analityk papierów wartościowych
  1. security rzeczownik + analyst rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There are many more security analysts who keep things from getting too far out of line.

powered by  eTutor logo