"secure money" — Słownik kolokacji angielskich

secure money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewne pieniądze
  1. secure czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He said they stem from his efforts, beginning late last year, to secure money for expansion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo