"season tastes" — Słownik kolokacji angielskich

season tastes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): smaki pory roku
  1. season rzeczownik + taste czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Add the carrots and season to taste with salt and pepper.

    Podobne kolokacje:

podobne do "season tastes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "season tastes" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo