"season schedule" — Słownik kolokacji angielskich

season schedule kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): harmonogram pory roku
  1. season rzeczownik + schedule rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In this case, the league will divide the season schedule into two parts.

    Podobne kolokacje: