"season premier" — Słownik kolokacji angielskich

season premier kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku główny
  1. season rzeczownik + premier rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the season premier Violet is left wondering where Pete is as his court date has arrived and he was not there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo