"season pitching" — Słownik kolokacji angielskich

season pitching kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzucanie pory roku
  1. season rzeczownik + pitch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was his last season pitching at the Major League level.

    Podobne kolokacje: