"season of several episodes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegląd kilku wydarzeń
  1. episode rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The series began in 2009 with a single season of 13 episodes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo