"season of play" — Słownik kolokacji angielskich

season of play kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegląd gry
  1. play rzeczownik + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    During his nine seasons of play, he missed just one game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo