"season of one's career" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku z czyjś kariera
  1. career rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1960, he had perhaps the best season of his career with the ball.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo