"season of cricket" — Słownik kolokacji angielskich

season of cricket kolokacja
Popularniejsza odmiana: cricket season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku krykieta
  1. cricket rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It represents the start of the 2005-06 Indian cricket season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo