"season moves" — Słownik kolokacji angielskich

season moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku rusza się
  1. season rzeczownik + move czasownik
    Luźna kolokacja

    The season moves along at quite quickly once it gets started.

    Podobne kolokacje: