"season is remembered" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku jest zapamiętana
  1. remember czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This season will be remembered as a charming surprise.

powered by  eTutor logo