"season goes" — Słownik kolokacji angielskich

season goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku mija
  1. season rzeczownik + go czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The whole season is going to be a learning experience because we're young.

    Podobne kolokacje: