"season finishing" — Słownik kolokacji angielskich

season finishing kolokacja
Popularniejsza odmiana: season finishes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończenie pory roku
  1. season rzeczownik + finish czasownik
    Zwykła kolokacja

    Just one season before this they had finished in 5th.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo