"season finishes" — Słownik kolokacji angielskich

season finishes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): końce pory roku
  1. season rzeczownik + finish czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Just one season before this they had finished in 5th.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo