"season ending" — Słownik kolokacji angielskich

season ending kolokacja
Popularniejsza odmiana: season ends
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakończenie pory roku
  1. season rzeczownik + end czasownik
    Zwykła kolokacja

    But the following season did not end nearly as good.

    Podobne kolokacje: