"season champion" — Słownik kolokacji angielskich

season champion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mistrz pory roku
  1. season rzeczownik + champion rzeczownik
    Silna kolokacja

    He was the season champion in 1975, 1976, and 1977.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo