"season attracts" — Słownik kolokacji angielskich

season attracts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku przyciąga
  1. season rzeczownik + attract czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The entire season attracted as much as 7.4 million votes.

    Podobne kolokacje: